Dané úmysly

Mše svaté na úmysly, které jsme zapisovali do intenčního deníku, byly, jsou a budou všechny odslouženy, nemusíme se bát, že by…