Dané úmysly

Mše svaté na úmysly, které jsme zapisovali do intenčního deníku, byly, jsou a budou všechny odslouženy, nemusíme se bát, že by se na ně z důvodu současné situace zapomnělo. Otec Marcel slaví mše sice bez účasti lidu, ale slaví je a my můžeme být v Duchu u toho.