Otevření kostela 1. 5. 2022

V neděli po desáté mši svaté jsme uspořádali před kostelem a v kostele akci „Otevření kostela“.

Program akce:

  • Předsunutá farní kavárna
  • Floristický workshop pro děti
  • Nástěnka s přehledem farních akcí a aktivit
  • Výstava fotografií z průběhu malování kostela
  • Komentovaná prohlídka kostela
  • Multimediální hra „Šifra mistra Vavřince“ v kostele
  • Hudební vystoupení – varhany / cello + housle / saxofon

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě programu a občerstvení!

Foto: Tomáš Daněk