Dětská katecheze, Volby, Adventní jarmark 3. 12. 2023

Zisk z adventního jarmarku činí 17 254,-. Veškerý obnos bude použit na uhrazení vysokých záloh za energie. Děkujeme všem, kdo na jarmark poskytli své výrobky, i všem kupujícím. Děkujeme také našemu cateringovému týmu za přípravu teplých nápojů.