Dětská katecheze 26. 5. 2019

Jedno z dětí mělo vždy za úkol poznat, který předmět z deseti vystavených byl odebrán, zatímco mělo zavřené oči. Pokud nevedělo, mohlo si nechat napovědět od ostatních dětí, stejně jako my si necháváme napovídat od Ducha Svatého.

Foto: Tomáš Daněk