Potřeba modliteb pro „Den nezávislosti“

Příští týden slaví Ukrajina Den nezávislosti. V té souvislosti jsou očekávány větší boje. Proto je velmi potřeba zintenzivnit modlitby za všechny na Ukrajině a za ukončení války. Ode dneška, se zvláštní úctou k Panně Marii, Královně, se budeme modlit tyto modlitby:

MODLITBA ZA MÍR A ZA UKRAJINU

Všemohoucí věčný Bože, jsi naším nebeským Otcem, celý náš život je ve Tvých rukou. Vyznáváme, že jsi mocný, spravedlivý a milosrdný a že se k nám skláníš jako ke svým dětem.

Toužíš po tom, abychom zde na zemi žili v pokoji a vzájemné lásce.
Obracíme se k Tobě s naléhavou prosbou o mír na celém světě, nyní zvláště na Ukrajině, kde probíhají těžké válečné konflikty.

Tvojí moci svěřujeme všechny světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemnému dialogu, dohodě a usmíření. Prosíme, aby nikdo neprosazoval své zájmy násilím a nenávistí, aby kvůli sobectví několika nemuseli mnozí utíkat z vlastních domovů, aby zodpovědní tohoto světa bránili svobodu a důstojnost všech lidí, aby navždy zmlkly zbraně, které způsobují vyhasínání nevinných lidských životů.

Tvému milosrdenství svěřujeme všechny trpící, uprchlíky, oběti válek, sirotky, vdovy, všechny vojáky a všechny lidi, kteří jsou nuceni zabíjet a šířit násilí.
Ať tvůj Duch, Pane, přemůže tvrdost lidských srdcí.

O to Tě prosíme na přímluvu Panny Marie, Královny míru, všech svatých a našich nebeských patronů, skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

MODLITBA ZA UKRAJINU

Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
 
Otče náš 
Zdrávas Maria 

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

https://brno.sdb.cz/farnost/modlitba-za-ukrajinu-877

Budeme vděčni za jakoukoliv modlitbu na tento úmysl.