Dětský den 4. 6. 2022

Po dvouleté pauze jsme měli jako farnost opět své zastoupení na Dětském dnu před ZŠ Pastviny.

Naše stanoviště mělo název „Budování kostela“, děti nejdříve střílely z luku, aby dle dávné legendy šípem určily místo, kde má být postaven farní kostel. Poté budovaly kostel z dřevěných kostek, skládaly puzzle s obrázkem našeho kostela a kreslily do truhly „poklady církve“, které císaři odevzdal náš patron sv. Vavřinec.

Přes naše stanoviště prošlo odhadem až 600 dětí.

Děkujeme organizátorům Městská část Brno-Komín za pozvání a budeme se těšit zase za rok!

Foto: Tomáš Daněk