Pozvánka na farní táborák 12. 6. 2019

Ve středu 12. 6. po mši svaté (končí cca. v 18:45) se koná farní táborák na zahradě za farou. Špekáčky s sebou, chleba a pití zajištěno je.