Opatření od 12. 10. 2020

Pro následujících 14 dní mše svaté nebudou slouženy z důvodu opatření kvůli koronaviru a potom se uvidí, co dál. Doporučujeme účast na mších online (které můžete najít např. na portálu mseonline.cz, na tv Noe či na rádiu Proglas).

Vezměme také na vědomí, že o. biskup udělil pro brněnskou diecézi od 12. 10. 2020 dispenz od účasti na nedělní mši svaté – všem věřícím a do odvolání.

Ruší se společné pobožnosti, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob. Všechna předchozí hygienická opatření zůstávají v platnosti.