Vzkaz od pana faráře

Milí farníci, moc vás zdravím.

Možná se to nedostalo ke všem – musel jsem z lázní odjet o něco dříve, protože jsem tam onemocněl COVIDem-19. Nemoc zvládám na faře, už je mně lépe a čekám, až se mi vrátí čich a více sil… Těším se, až se budeme moci sejít aspoň online přes internetové přenosy a snad brzy i osobně.

Blíží se slavnost Všech svatých a následně Památka všech věrných zemřelých. Bohužel nebudeme moci slavit tyto svátky tak, jak bývá obvyklé. Chtěl bych vám říct, že každý den slavím mši svatou v soukromí na faře (kromě stanovených mešních úmyslů VŽDY i za vás všechny.)

V den památky všech zemřelých budu sloužit první mši svatou za zemřelé biskupy, kněze a jáhny naší diecéze, zvláště pak za ty kněze, kteří sloužili v naší komínské farnosti.

Druhou mši svatou budu ten den sloužit za všechny vaše zemřelé.

Modlím se za vás a budu vděčný i za vaši modlitbu.

Pokoj vám!

Váš Marcel