Farní knihovna představuje – Stopařem na této zemi

Stopařem na této zemi

O Boží velkorysosti mezi námi

Ladislav Heryán

Krátké příběhy ze života autora, prodchnuté úvahami nejen o Boží velkorysosti.

Ladislav Heryán je salesiánský kněz, vzdělaný biblista, orientuje se v několika jazycích, studoval v Římě. Přednáší na Vyšší odborné škole Jabok, Institutu ekumenických studií a Evangelické teologické fakultě UK. Bývá označován za pastora undergroundu. Hraje na kytaru v kostele i na festivalech. Skromný, tichý člověk, který se však nebojí říci svůj názor.

Ukázka z knihy

„Otče, mohu s vámi mluvit?“ řekla mi před léty paní Jana po jedné z přednášek o Ježíšově milosrdenství. „Je mi padesát pět, jsem podruhé vdaná a už více než třicet let nesmím ke svátostem. Je to zázrak, ale naše děti ke svátostem chodí,“ říká se smutným úsměvem Jana. „Jestliže někdo někoho zabije a vyzpovídá se, ke svátostem může. Já ne. Co je to za spravedlnost?“

Janě bylo sedmnáct, jemu devatenáct, no, byla blbá, ale měla ho ráda, nechtěně otěhotněla, na potrat nechtěla, ta ostuda, museli se vzít, v kostele, vždyť byla pokřtěná, no, ale bylo to z lásky, narodilo se dítě, on odešel na vojnu, jen co se vrátil, opustil ji s jinou, ještě že za pár let potkala Slávka, katolíka, který si ji i s dcerou vzal a přijal za vlastní, a to dobře věděl, co si tím způsobí.

Jsou dvě pojetí Boha. Jestliže Bůh je a má-li býti Bohem, musí být vševědoucí, všemohoucí, všudypřítomný a musí být jen jeden, řekl by aristotelsko-tomisticky formovaný filozof – a měl by pravdu. Jistěže to platí i o Bohu Bible, ale přesto je Bůh Bible zcela jiný. Shora uvedená definice je
platná, ale svým způsobem mrtvá, je jenom filozofickým konceptem. Je třeba ale také dodat, že byť je Bůh všemohoucí i milosrdný, je zejména Jiný, mimo jakékoli naše představy.

Jana se Slávkem žije v rozporu mezi ideálem a realitou. Co je tu břemenem Ježíšovým a co břemenem zákoníků? Jako kněz nejsem ani zákoník, ani Ježíš, ale ani majitel svátostí. Jsem jen služebníkem a „správcem Božích tajemství“. … Jsem tu já, který Ježíše i je poznal, od toho, abych Ježíše ve
svátostech před nimi bránil?

Související

Informace o provozu farní knihovny a aktuální seznam knih.