Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho

Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho ze dne 11. 3. 2020:

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ohledně shromáždění osob a v návaznosti na ně na výzvu ČBK v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 uděluje brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské diecéze po dobu trvání mimořádných opatření dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. Ježíše Krista je možné v těchto případech přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě.

  1. Starší a nemocní se mají bohoslužeb účastnit prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu.
  2. Věřící, kteří mají příznaky respiračních nemocí, mají podezření z nákazy koronavirem nebo se cítí oslabeni, ať se zdrží účasti na bohoslužbách. To stejné platí pro kněze, ministranty a pomocníky při liturgii.
  3. Je nutné dočasně odstranit z kropenek svěcenou vodu.
  4. Svaté přijímání se bude podávat jen na ruku.
  5. Obřad pozdravení pokoje bude při bohoslužbě vynechán.