Přihláška k přípravě na biřmování

Od začátku října bude v naší farnosti probíhat příprava na biřmování. Bude trvat dva roky, v pondělky jednou za 14 dní v 19 hodin. Příprava je pro všechny ve věku 13 až 130 let, kdo ještě nepřijali svátost biřmování a chtěli by. Přípravu povede o. Marcel a pomocníci z řad farníků, budeme
občas zvát i externisty. Je to trochu i příležitost pro naše mladé náctileté farníky (ale nejen pro ně) setkávat se takto spolu a společně růst ve víře a přátelství. Zájemce prosíme o vyplnění přihlášky, kterou
najdou v elektronické podobě zde: https://forms.gle/wTPrLJKBzzKKKZxm9 nebo v papírové podobě vzadu na stolku ve farním kostele i v jundrovské kapli. Přihlášky prosím podávejte nejpozději do 18. září.