Ohlášky 28. 4. 2019

Příští neděle bude 1. v měsíci. Proto v 7.00 bude mše svatá v latinském jazyce.

V úterý bude v klubovně od 19 hod. Večer chval.
Ve středu budu připraven posloužit dětem svátostí smíření od 17.00.

V sobotu 11. května v 17 hod. se v našem kostele uskuteční koncert hudební skupiny OBOROH.

Pokračovat ve čtení

Ohlášky 14. 4. 2019

Dnes bude v 15.00 Křížová cesta rodin. Prosíme rodiny o příchod v 14.50 do sakristie.
Dnes v 19.00 se na faře sejde Modlitební společenství žen.
Nácviky velikonočních liturgií pro ministranty budou ve čtvrtek a v pátek od 17.00 a na Bílou sobotu od 18.00.
Na Zelený čtvrtek bude v katedrále Missa chrismatis. Vřele se doporučuje zúčastnit se.
Příští neděli na Boží Hod velikonoční jste všichni zváni po mši svaté v 10 hodin do farní klubovny na velikonoční agapé. Pokrmy a pochutiny je možno přinést do klubovny na Bílou sobotu mezi 16.–17. hodinou.
Prosím, zapište se na rozpis adorátorů u Božího hrobu na Bílou sobotu a věnujte tak část svého času vděčné modlitbě a adoraci… Je třeba, aby v kostele stále někdo byl.
Zpovědní služby ke slavení předvelikonoční svátosti smíření využijte zejm. v pondělí, kdy budeme zpovídat dva. Ve středu, prosím, už jen v „nouzových“ případech.
Na dalším Večeru chval se potkáme v úterý 30. 4. v 19 hodin opět v klubovně.
Ohlašovaný Koncert Oboroh se uskuteční v sobotu 11. 5. v 17 hodin.

Pokračovat ve čtení