Ohlášky 16. 6. 2019

Dnes od 17 hod. zveme všechny ženy na neformální posezení na faře.

Příští neděli (23. 6.) pak zveme všechny děti, aby si přinesly misálky, do nichž si během roku lepily obrázky, čeká je odměna. Nevadí, pokud jim některé chybí.

Příští neděli bude sbírka na bohoslovce.

Pokračovat ve čtení

Ohlášky 9. 6. 2019

Ve středu bude po mši táborák – špekáčky s sebou. Ve čtvrtek bude na Vranově Den za posvěcení kněží, modleme se za našeho biskupa Vojtěcha a kněze. V pátek zveme na přednášku Kostel – Liturgie – Hudba v 19.30 do klubovny. V neděli pak na faře proběhne neformální setkání pro všechny ženy: začátek bude v 17. hod.

Pokračovat ve čtení

Dětský den 1. 6. 2019

Naše farnost měla letos poprvé zastoupení na dětském dnu před ZŠ Pastviny. Na našem stanovišti měly děti za úkol poznat „kostelní“ předměty, složit puzzle s obrázkem kostela, složit kostelík z dřevených dílů a otisknout svou obarvenou ruku na papír. Jako odměnu za své úsilí si děti mohly odnést perníček, obětinku nebo omalovánku kostela. V rámci…

Pokračovat ve čtení

Ohlášky 2. 6. 2019

Ve středu je dětská, o. Marcel bude dětem k dispozici ve zpovědnici od 17 hod.
V sobotu v 15 hod. přistoupí prvokomunikanti ke svátosti smíření (mohou i jejich rodiče). V 17 hod bude promítání ve farním sále.
V neděli 9. 6. o slavnosti Seslání Ducha svatého přistoupí děti k 1. svatému přijímání, prosíme o modlitbu za ně.
Ve středu 12. 6. bude farní táborák – špekáčky s sebou, chleba a pití zajištěno je.

Pokračovat ve čtení