Živý betlém – Komíňáček 25. 12. 2019

Živý betlém v našem farním kostele v podání dětského folklorního souboru Komíňáček na Slavnost Narození Páně.

Foto: Tomáš Daněk