Pobožnost + výkrop na hřbitově 7. 11. 2021

Hlouček v aleji
vzrostlých lip

Nesmělé slunce sem tam
skrze škvíru v mracích
paprskem podtrhne důstojnost té chvíle

Fialový plášť vlaje
jako by patřil mocnému králi
z pohádky s dobrým koncem
jenž nelituje kroků

Kapička promodlené vody
prosákne ke každému z vás
drazí zesnulí
spolu se vzpomínkou
s přímluvou
s důvěrou
že Pán žije
a je milosrdný

Text: Lenka Daňková

Foto: Tomáš Daněk