Pozvánka na křížovou cestu v přírodě 2. 4. 2023

Křížová cesta v přírodě

Na Květnou neděli vás všechny srdečně zveme na farní výlet spojený s křížovou cestou v přírodě.
Sejdeme se v 15 hodin u kostela a půjdeme směrem k nedaleké rozhledně Holedná.
Po cestě nás budou čekat jednotlivá zastavení.
Pro ty, kteří se nebudou moci této křížové cesty zúčastnit, se bude ve stejném čase konat i v kostele. Při nepříznivém počasí ji uskutečníme jen v kostele.

Datum / čas
Neděle 2. 4.
15:00

Kategorie