Dětský den 1. 6. 2019

Naše farnost měla letos poprvé zastoupení na dětském dnu před ZŠ Pastviny. Na našem stanovišti měly děti za úkol poznat „kostelní“ předměty, složit puzzle s obrázkem kostela, složit kostelík z dřevených dílů a otisknout svou obarvenou ruku na papír. Jako odměnu za své úsilí si děti mohly odnést perníček, obětinku nebo omalovánku kostela.

V rámci odpoledního programu v kostele děti hledaly detaily podle fotografií a zakreslovaly pozici do půdorysu kostela, potom měly za úkol nakreslit podobiznu svatého Vavřince. Z výsledných prací jsme poté udělali malou výstavku.

Děkujeme organizátorům akce za poskytnutí prostoru a zázemí a také děkujeme všem farníkům, kteří se připravili jak do přípravy, tak do samotné práce na stanovišti!

Foto: Tomáš Daněk