Postní duchovní obnova 25. 2. 2023

Postní duchovní obnovu letos u nás ve farnosti vedl jezuita František Hylmar SJ.
Foto: Tomáš Daněk