Velikonoční výzvy

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů – na Bílou sobotu po setmění se jsme zváni se připojit a vystavit za okny svých domů svíčku nebo obraz Ježíše Krista. Spojme se v „svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme.“

Sbírka pro Česko – vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni.

Modlitba před Turínským plátnem – připojme se k modlitbě turínského arcibiskupa na Bílou sobotu v 17 hodin, který bude před mimořádně vystaveným Turínským plátnem prosit o milost k překonání zla, jako to Ježíš udělal na kříži.

Proběhlo:
Ve středu proběhla obnova svěření a zasvěcení ČR Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie.