Bohoslužba slova s dětmi 6. 4. 2022

Při nepřítomnosti našeho pana faráře se sloužení bohoslužby slova ujal náš jáhen Radovan a šlo mu to náramně.

Foto: Tomáš Daněk