Modleme se společně

Milí přátelé, chtěli bychom vás opět poprosit a pozvat k přidání se do boje proti strachu a nepokoji v souvislosti se šířením koronaviru, a to naší nejsilnější zbraní – společnou modlitbou. Spojíme-li se, s důvěrou a v jednotě, a budeme-li takto volat k našemu milujícímu Nebeskému Otci, má naše modlitba velkou moc. Pojďme jí využít a prosit o brzké zastavení této pandemie; o pomoc pro všechny jakkoliv jí zasažené, za smír a pokoj v panice světa i za to, abychom byli opravdovými křesťany, prostředníky Jeho lásky a pokoje.

Spojme se v modlitbě Otče náš a prosme také tu nejmocnější přimluvkyni Pannu Marii v modlitbě Zdrávas Maria. Kdo by měl nepatrně větší časový prostor a chuť, tak ať tyto dvě modlitby spojí v modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství.

Chtěli bychom se modlit každý den v 20.00 na tom místě, kde každý z nás právě budeme. Pokud si někdo vzpomene později nebo v tomto čas nemůže, prosíme o přidání se kdykoliv. Věříme, že na věčnosti s časem problém nemají, takže je „počítána“ každá modlitba v jakýkoliv čas na zemi.

Znovu prosíme o společenství modlitby každého, kdo jen trochu může a podle jeho možností.

Děkujeme a těšíme se na setkání v Duchu.