Dětská katecheze 25. 11. 2018

Na Slavnost Ježíše Krista Krále si děti nejdříve vyjasnily rozdíly mezi Králem Ježíšem a králem světským a poté každý nakreslil svoji podobiznu do Kristova království ve tvaru srdce.

Foto: Tomáš Daněk

Související