Postní duchovní obnova 7. 3. 2020

Tradiční postní duchovní obnovu u nás letos vedl otec Tomáš Koumal, farář z Petrova, děkujeme!

Foto: Tomáš Daněk