Pozvánka na večer čtení Písma svatého 24. 3. 2022

Zveme vás ke společným setkáváním nad čtením Písma svatého a hledáním jeho významu pro náš život tady a teď.
Sejdeme ve farním sále v 19 hod. Pokud nestíháte nebo bydlíte daleko, propojte se s námi online na následujícím linku:
Budeme společně pročítat List Efesanům. Pokusíme se (zatím vlastními silami) i o jeho výklad. Chtěli bychom se takto scházet jednou měsíčně ve farním sále či u někoho z nás doma. Těšíme se na setkání s vámi! Bibli si vezměte pokud možno s sebou.
Jáhen Radovan Jiřík a spol.

Datum / čas
Čtvrtek 24. 3.
19:00 - 20:00

Místo konání
Farní sál

Kategorie ne Kategorie