Betlémské světlo 24. 12. 2021

O betlémské světlo v našem farním kostele byl na Štědrý den již tradičně velký zájem, vystřídalo se u nás odhadem až několik stovek návštěvníků.

Foto: Lenka a Tomáš Daňkovi