Ohlášky 27. 6. 2021

Příští neděli bude, z důvodu mimořádné sbírky na pomoc lidem v oblasti zasažené tornádem, sbírka na bohoslovce. Společné čtení Písma na pokračování začne…