Farní knihovna představuje – Nadšení pro lásku

Nadšení pro lásku

Richard Rohr

Spiritualita svatého Františka z Assisi, žitá v dnešní době. Hodnoty lásky a odvahy, chápané podle principu „všechno nebo nic.“

Richard Rohr – americký františkán, známý především svým zaměřením na mužskou spiritualitu. Dále se věnuje například kontemplaci, ekologii…

Ukázka z knihy

František věděl, že pokud přijmeme, že konečné poukazuje na nekonečné a že hmotný svět je branou do světa duchovního (což je základní princip vtělení), pak vše, co potřebujeme, je právě tady a teď – v tomto světě. To on je  to. Nebe zahrnuje zemi. Čas otevírá dveře do nekonečna, vesmír nás vede za hranice prostoru – pokud to dokážeme takto vnímat. Věci, místa nebo okamžiky nelze  dělit na posvátné a světské.  Věci – místa a okamžiky jsou buďto posvátné nebo znesvěcené – a jsme to my sami,  kdo je znesvěcují svojí slepotou a nedostatkem úcty. Je jen jeden posvátný vesmír a my všichni jsme jeho součástí.

Související

Informace o provozu farní knihovny a aktuální seznam knih.