Sbírka na teplo v kostele

Při současných cenách energií platíme za topení v kostele cca. 60 000,- Kč čtvrtletně, což je enormní zátěž pro rozpočet naší farnosti. Prosíme tedy o štědré příspěvky buď formou sbírky v kostele nebo zasláním na farní účet.

Číslo účtu: 1341626399/0800

Pokud nám chcete zaslat dar, uveďte jako VS rodné číslo nebo IČO.