Pozvánka na přednášku KOSTEL – LITURGIE – HUDBA 14. 6. 2019

Přednáška hudebního vědce a univerzitního pedagoga PhDr. Stanislava Tesaře.

Začátek v 19:30 ve farní klubovně, Brno-Komín.

Výklad bude mít 2 tematické okruhy:

  • Výklad terminologický: Čili co se skrývá pod běžně používanými výrazy: duchovní hudba, církevní hudba, kostelní hudba, hudba liturgická, hudba mimoliturgická (paraliturgická) a jaký je jejich vzájemný poměr.
  • Výklad historický, který ukáže význam liturgické hudby pro vývoj hudby evropské – liturgická hudba jako technický a intelektuální základ hudby evropské. A to vše bude demonstrováno obrazem i zvukem.