Večer čtení Písma svatého

Zveme vás ke společným setkáváním nad čtením Písma svatého a hledáním jeho významu pro náš život tady a teď.

Tentokrát se sejdeme ve farním sále ve čtvrtek 21.10. v 19 hod. Pokud nestíháte nebo bydlíte daleko, propojte se s námi online na následujícím linku:

https://meet.google.com/icb-amxo-gew

Budeme společně pročítat List Efesanům. Pokusíme se (zatím vlastními silami) i o jeho výklad. Chtěli bychom se takto scházet jednou měsíčně ve farním sále či u někoho z nás doma. Těšíme se na setkání s vámi! Bibli si vezměte pokud možno s sebou 🙂

Jáhen Radovan Jiřík a spol.