Po dobu farářovy nepřítomnosti

Aktuality a případné změny sledujte v aktuálních týdenních ohláškách na farním webu nebo na nástěnkách.