Týden modliteb za jednotu křesťanů

V den svátku Panny Marie, Matky Jednoty křesťanů, začíná týden, v němž jsme zváni se znovu rozhodnout přispět svojí modlitbou k jednotě nás všech – a přispět. „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit,“ (Mt 2,2) šli jsme za ním; každý z nich nejen přikývl, že je to zajímavé (aby na to v příští chvíli zapomněl), a nejen se zvedl, ale i vyšel a šel až k němu.

Kéž vyjdeme i my, za Jeho světlem, a dobře dojdeme. A kéž to nezůstane jen u kéž.

Vydat se na cestu můžeme například s modlitbami a čteními podle https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211203texty-pro-tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu-2022.