Dušičkové odpustky po celý listopad

Letos je možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad z důvodu pandemie covid-19. Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou:

  1. v daný den:
  • navštívit hřbitov,
  • pomodlit se za zemřelé a pomodlit se na úmysl Svatého Otce
  • vyloučit sebemenší zalíbení v hříchu,
  • přistoupit ke svatému přijímání,

2. a v okruhu těhto dní svátost smíření.

Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou:

  1. v daný den:
  • návštívit kostel nebo kapli,
  • pomodlit se Otčenáš, modlitbu Věřím a modlitbu na úmysl Svatého Otce,
  • vyloučit sebemenší zalíbení v hříchu,
  • přistoupit ke svatému přijímání,

2. a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství spojeného s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu.

Cirkev.cz