Farní knihovna představuje – Chatrč

Chatrč

Kde se tragédie střetává s věčností

William Paul Young

Napínavý příběh o otci, který kvůli životní tragédii zahořkne, následně je pozván samotným Bohem, aby s ním strávil víkend v chatrči. Bůh je zde podán jako tři osoby Trojice, které hlavnímu hrdinovi odkrývají svou povahu a smýšlení. Kniha boří všechny stereotypy v našem vnímání tří božských osob. Je plná lásky a naděje.

William Paul Young je kanadský spisovatel, bestseller Chatrč napsal primárně pro svých šest dětí, ženu a nejbližší přátele. A také (jak sám uvádí) „všem nám ztroskotancům, kteří věříme, že Láska vládne…“

Ukázka z knihy

Když se konečně přestali smát, velká žena objala Macka kolem ramen, přitáhla si ho k sobě a řekla: „Dobře, my víme, kdo jsi, ale asi bychom se teď měli představit my tobě. Já,“ pravila s rozmáchlým gestem, „jsem hospodyně a kuchařka. Můžeš mi říkat Elousia.“

„Elousia?“ zeptal se Mack, který ničemu nerozuměl.

„Dobře, nemusíš mi říkat Elousia; je to jenom jméno, které jsem si docela oblíbila, protože má pro mě zvláštní význam. Tak,“ zkřížila paže na hrudi a dala si ruku pod bradu, jako by zvlášť usilovně přemýšlela, „můžeš mi říkat stejně, jako mi říká Nan.“

„Cože? Snad mi nechceš tvrdit…“ Mack byl překvapený a ještě více zmatený. Tohle přece nemohl být ten Taťka, který poslal vzkaz?

„A já,“ přerušil je ten muž, který vypadal jako třicátník a byl o něco menší než Mack. „Já se snažím, aby věci kolem tady fungovaly. Baví mě práce s rukama, i když, jak ti tady ty dvě potvrdí, vaření a zahradničení mi přináší stejné potěšení jako jim.“

„Vypadáš jako ze Středního východu, možná Arab?“ hádal Mack.

„Ve skutečnosti jsem nevlastní bratr té velké rodiny. Jsem Hebrejec, přesněji z kmene Judy.“

„Pak tedy…“ Mack byl ohromený, když mu to došlo. „Pak tedy jsi…“

„Ježíš? Ano. A můžeš mi tak říkat, jestli chceš. Moje matka mi říkala Ješua, ale byl jsem známý i jako Jošua, nebo dokonce Jesse.“

Když už se pod ním začala podlamovat kolena, přistoupila k němu Asiatka a rozptýlila jeho pozornost. „A já jsem Saraju,“ řekla, sklopila hlavu v mírné úkloně a usmála se. „Mimo jiné se starám o zahrady.“

„Takže,“ Mack obtížně hledal slova, „který z vás je Bůh?“ „Já,“ odpověděli ti tři jednohlasně.

Související

Informace o provozu farní knihovny a aktuální seznam knih.