Společnou modlitbou proti strachu a nepokoji

Milí přátelé, chtěli bychom vás poprosit a pozvat k přidání se do boje proti strachu a nepokoji vznikajícím v souvislosti se šířením koronaviru: a to nejsilnější zbraní, kterou máme – společnou modlitbou. Věříme, že spojíme-li se s důvěrou a v jednotě, a tak budeme volat  k našemu milujícímu Nebeskému Otci, má naše modlitba velkou moc. Chtěli bychom ji využít a prosit o brzké zastavení této epidemie. O pomoc pro všechny jakkoliv jí zasažené, za smír a pokoj v panice světa i za to, abychom byli opravdovými křesťany, prostředníky Jeho lásky a pokoje.

Chtěli bychom se spojit v modlitbě Otče náš a prosit také tu nejmocnější přimluvkyni Pannu Marii v modlitbě Zdrávas Maria. Kdo by měl nepatrně větší časový prostor a chuť, tak ať tyto dvě modlitby spojí v modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství.

Chtěli bychom se modlit každý den v 20.00 na tom místě, kde každý z nás právě budeme. Pokud si někdo vzpomene později nebo v tomto čas nemůže, prosíme o přidání se kdykoliv. Věříme, že na věčnosti s časem problém nemají, takže je „počítána“ každá modlitba v jakýkoliv čas na zemi.

Prosíme o společenství modlitby každého, kdo jen trochu může a dle jeho možností.

Děkujeme a těšíme se na setkání v Duchu.