Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Vyjádření českých a moravských biskupů související s vyhlášením mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200310vyzva-cbk-v-souvislosti-s-vyhlasenim-mimoradneho-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-ohledne-shromazdeni-osob

Mše ve středu, v pátek a v sobotu ráno proběhnou standardně.

Budou provedeny změny v organizaci nedělních bohoslužeb, sledujte farní facebook a web.