NEJbetlém 2021 – Výsledky farní soutěže

Nedávnou výzvu k osobitému ztvárnění betlému přijalo mnoho z vás, sešlo se 17 rozmanitých dílek. Fotky těchto výtvorů jsou teď ve vánoční době vystaveny v boční kapli v komínském kostele. Zde jsou výherci prvních míst ve svých kategoriích. Děkujeme za účast!

Dva betlémy jsou pohyblivé, připojujeme zde tedy i videa: