Ohlášky 14. 4. 2019

Dnes bude v 15.00 Křížová cesta rodin. Prosíme rodiny o příchod v 14.50 do sakristie.
Dnes v 19.00 se na faře sejde Modlitební společenství žen.
Nácviky velikonočních liturgií pro ministranty budou ve čtvrtek a v pátek od 17.00 a na Bílou sobotu od 18.00.
Na Zelený čtvrtek bude v katedrále Missa chrismatis. Vřele se doporučuje zúčastnit se.
Příští neděli na Boží Hod velikonoční jste všichni zváni po mši svaté v 10 hodin do farní klubovny na velikonoční agapé. Pokrmy a pochutiny je možno přinést do klubovny na Bílou sobotu mezi 16.–17. hodinou.
Prosím, zapište se na rozpis adorátorů u Božího hrobu na Bílou sobotu a věnujte tak část svého času vděčné modlitbě a adoraci… Je třeba, aby v kostele stále někdo byl.
Zpovědní služby ke slavení předvelikonoční svátosti smíření využijte zejm. v pondělí, kdy budeme zpovídat dva. Ve středu, prosím, už jen v „nouzových“ případech.
Na dalším Večeru chval se potkáme v úterý 30. 4. v 19 hodin opět v klubovně.
Ohlašovaný Koncert Oboroh se uskuteční v sobotu 11. 5. v 17 hodin.

Pokračovat ve čtení

Ohlášky 24. 3. 2019

Pouť naší farnosti do Křtin se bude konat v sobotu 6. 4. 2019. Pokud máte zájem o místo v autobusu, zapište se prosím na přihlašovací arch vzadu v kostele. Pojedeme ve 14.00 a předpokládaný návrat bude kolem 18. hodiny. (Informace o pěší trase u Martina Lavičky nebo na plakátu vzadu.)

Pokračovat ve čtení

Ohlášky 10. 3. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. do 17. března 2019 Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 1. neděle postní Komín: 7.00 Za farníky. Jundrov: 8.30 Za Jarmilu Grünwaldovu. Komín: 10.00 Za Evu Padrtovou a manžela. Po Pondělí 1. postního týdne 18.00 Za † Věru Jasanskou a její blízké. Út Úterý 1. postního týdne St Středa…

Pokračovat ve čtení