Křížová cesta v přírodě

Křížová cesta v přírodě

Datum konání

Neděle 10. 4.    
15:00

Typ události

Na Květnou neděli vás všechny srdečně zveme na farní výlet spojený s křížovou cestou v přírodě.
Sejdeme se v 15 hodin u kostela a půjdeme směrem k nedaleké rozhledně Holedná.
Po cestě nás budou čekat jednotlivá zastavení. Křížovou cestu chceme společně s vámi vytvořit, proto prosíme rodiny s dětmi a všechny, kteří se chtějí zapojit, aby přišli teď, nebo po sedmé či desáté mši svaté příští neděli, do sakristie, kde vám vysvětlíme vše potřebné.
Pro ty, kteří se nebudou moci této křížové cesty zúčastnit, se bude ve stejném čase konat i v kostele. Při nepříznivém počasí ji uskutečníme jen tady.