Křížová cesta v přírodě

Křížová cesta v přírodě

Datum konání

Neděle 2. 4.    
15:00

Typ události

Na Květnou neděli vás všechny srdečně zveme na farní výlet spojený s křížovou cestou v přírodě.
Sejdeme se v 15 hodin u kostela a půjdeme směrem k nedaleké rozhledně Holedná.
Po cestě nás budou čekat jednotlivá zastavení.
Pro ty, kteří se nebudou moci této křížové cesty zúčastnit, se bude ve stejném čase konat i v kostele. Při nepříznivém počasí ji uskutečníme jen v kostele.