Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnova

Zveme vás na tradiční postní duchovní obnovu, kterou tentokrát povede otec Tomáš Koumal, toho času farář na Petrově.

Duchovní obnova se bude konat ve farní klubovně, v případě většího počtu účastníků se přesuneme do kostela sv. Vavřince.

Harmonogram:

9:00 – 9:45 – 1. blok promluvy
9:45 – 10:15 – Přestávka
10:15 – 11:00 – 2. blok promluvy
11:00 – 11:30 – Přestávka
11:30 – 12:00 – Mše svatá v kostele sv. Vavřince

Datum / čas
Sobota 7. 3.
9:00 - 12:00

Místo konání
Farní klubovna

Kategorie